Rakhyvel

Praktisk hållare och 2 trippelblad, endast 0 €*

- Flexibelt huvud
- Högkvalitativt stål
- Unikt trebladssystem


Förnamn Ange förnamn
Efternamn Ange efternamn
Adress Ange din adress
Postnummer Fel, ange ex. 10105.
Postort Fel, ange ex. Helsingfors.
Telefon Ange giltigt telefonnummer.
Email Ange en giltig epostadress.
Födelsedatum Ange födelsedatum
Posten sköter transport och import åt mig som privatperson för varor beställda och levererade vid avlämnande
i avsändarlandet från ITH OY och för vilka jag är mottagaren. Detta medför inga extra kostnader för mig.
*3,90 € tillkommer i frakt och exp.avgifter.